Geregistreerd therapeut

De Witte Roos is aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen.

BSW: Beroepsvereniging van Spiritueel Werkers.

Het beleid van de BSW is gericht op het uitdragen van een spirituele werkwijze en het bevorderen van de bekendheid van deze werkwijze in de maatschappij. Belangrijk is daarbij het thema van de eigen verantwoordelijkheid van zowel de spiritueel werker als de cliënt. Het doel is om het vertrouwen te ontwikkelen bij de cliënt om eigen kwaliteiten in te zetten om de hulpvraag aan te pakken.

De BSW is een beroepsvereniging die in de ruimste zin spiritueel werk en haar beroepsleden die hiermee werken ondersteunt en de bekendheid van deze werkwijze wil bevorderen.

De gebruikte methoden vallen onder holistische geneeswijzen, manuele geneeswijzen en energetische geneeswijzen.

Voor meer informatie: www.beroepsverenigingvanspiritueelwerkers.nl

www.spiritueelcentrumaurora.nl

LVNG: Landelijke Vereniging Natuurlijke Geneeswijzen.

Eveline is aangesloten bij de LVNG en erkend Natuurgeneeskundig therapeut.

Uitgangspunt van de LVNG is een holistische benadering. De mens wordt gezien als één geheel. Lichaam, geest en ziel zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vanuit deze visie staat de mens centraal in plaats van de ziekte.

De natuurgeneeskunde ziet de mens als een dynamische eenheid van geest en lichaam. Deze eenheid gaat op verschillende niveaus in interactie met zijn omgeving.

Bij klachten is volgens deze visie de totale mens niet meer in balans met zichzelf of zijn omgeving. Klachten geven aan waar de balans is verstoord en zijn daarom ook meer dan ziektesymptomen.

Een belangrijk uitgangspunt van de natuurgeneeskunde is dan ook, dat er geen ziektes bestaan maar zieke mensen.

De belangrijkste keuze is dat u de aangeboden hulp ziet als tijdelijk en zelf de verantwoording neemt om tot herstel te komen. U heeft elke dag om opnieuw te kiezen.

Voor meer informatie: www.lvng.nl

RBCZ: Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

TCZ:Tuchtrecht Complementaire Zorg

RBCZ registreert en certificeert therapeuten op HBO-niveau in de natuurlijke gezondheidszorg. Zij zijn op deze manier verzekerd van een onafhankelijk tuchtrecht. Dat schept duidelijkheid voor therapeuten en cliënten. RBCZ behartigt hun belangen en is een betrouwbare intermediair tussen beroepsorganisaties en de zorgverzekeraars.

Eveline is sinds april 2014 in het bezit van het vernieuwde diploma

Medische en PsychoSociale Basiskennis volgens de Plato eindtermen.

Voor meer informatie: www.rbcz.nl


De behandelingen en consulten van De Witte Roos kunnen mogelijk bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd worden en je ontvangt dan een geheel of gedeeltelijke vergoeding. De behandelingen vallen onder “Natuurgeneeskundige therapie/behandeling”, raadpleeg hiervoor uw zorgpolis!

Workshops zijn voor uw eigen rekening en kunnen niet gedeclareerd worden.