Werken met de Ankh.

De tweebenige Ankh, oftewel de Ankh van Isis.

De Ankh is een oerteken dat zijn oorsprong heeft ver voor de Egyptische tijd in Lemurië en Atlantis. Het was een soort wapen, een schild ter bescherming en het diende om het licht te verspreiden. Er gaat een enorme kracht uit van dit teken.

De Ankh of levensstaf der Pharao’s is een kosmisch intrument. Toen de piramide van Cheops te Gizeh werd gebouwd, werd in de top een Ankh geplaatst. Deze stak met de lus en armen boven de piramide uit en de benen bevonden zich in de piramide. dat als antenne werd gebruikt.

Deze antenne was nodig om de communicatie met kosmische en astrale dimensies te waarborgen. Zij die gerechtigd waren deze communicatie te voeren, namen de Ankh vast bij de lus en richtten de benen oostwaarts, wanneer een vraag c.q. boodschap uitgezonden moest worden.

Door een ziele-afstemming met de Ankh werd de trilling als een laserstraal uitgezonden.

Na het instrument 8-12 minuten op deze wijze te hebben vastgehouden, draaide men – de armen vasthoudend – de Ankh enige malen rond en pakte hem daarna bij de benen vast. Vervolgens richtte men de lus oostwaarts en was men in staat antwoord te ontvangen.

Wanneer men dus de lus vasthoudt, zendt met met de Ankh energie. Houdt men de benen vast dan kan men met de lus energie ontvangen.

Werken en omgaan met de Ankh is zeer bijzonder. In deze Nieuwe Tijd is er weer een toenemende belangstelling ontstaan, aangezien ons bewustzijn steeds meer gaat ontwaken en groeien.

De zuivere Ankh is eigenlijk gelijk aan piramide-energie en gemaakt van een legering van zeven metalen (goud, zilver, kwik, koper, ijzer, tin en lood). De Ankh is een energetisch mannelijk instrument, maar de kosmische energie die wordt doorgegeven is een vrouwelijke energie.

Het is een krachtig instrument waar je veel mee kunt doen.

De Ankh is persoonsgebonden en dient ingewijd te worden door de therapeut die ermee gaat werken. De werking hangt dan ook voor een groot deel af van de ontwikkeling en zuiverheid van intentie van de therapeut zelf en zijn eigen trilling. De Ankh werkt daarbij als een versterker en kan gebruikt worden om je bewustzijn te verruimen, energie uit te wisselen, energieblokkades op te lossen en aura’s te versterken en te helen.

Weetje!

De Ankh heeft een broertje namelijk de Kosmische schijf. Deze wordt alleen bij groepsbehandelingen gebruikt voor een hele zielengroep. Er bestaat een 2 en 4 kleurenschijf.

Voor meer informatie: www.instituuteen.nl (=bron).