DE WITTE ROOS

Praktijk voor Lichaamsgerichte Therapieën en Integrale Coaching

Disclaimer

Algemeen
Praktijk De Witte Roos besteedt de uiterste zorg aan betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Het is echter niet uitgesloten dat deze onvolkomenheden bevat. De praktijk is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie.

Gebruik van informatie
Praktijk De Witte Roos kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie en adviezen op deze site. Besluiten met betrekking tot het al dan niet inwinnen van medisch advies, het volgen van een behandeling en/of het innemen van medicijnen zijn dan ook altijd de volledige verantwoordelijkheid van de cliënt. U blijft te allen tijde verantwoordelijk voor uw eigen gezondheid, genezingsproces en bewustwordingsproces en voor wat u met de praktijk De Witte Roos therapieën en adviezen doet. Praktijk De Witte Roos behoud zich het recht voor alle informatie op deze site op ieder moment zonder enige aankondiging te wijzigen of te verwijderen.

Externe links
Deze website bevat externe links naar websites die door andere partijen dan praktijk De Witte Roos worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Praktijk De Witte Roos heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Copyright
De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor gebruik door de bezoeker. De overname van gegevens met als doel het aanleggen van adresbestanden is niet toegestaan. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de op deze website beschikbaar gestelde informatie aan derden is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van praktijk De Witte Roos.