DE WITTE ROOS

Praktijk voor Natuurgerichte Therapieën

Geregistreerd therapeut

De Witte Roos is aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen.

BSW: Beroepsvereniging van Spiritueel Werkers
Het beleid van de BSW is gericht op het uitdragen van een spirituele werkwijze en het bevorderen van de bekendheid van deze werkwijze in de maatschappij. Belangrijk is daarbij het thema van de eigen verantwoordelijkheid van zowel de spiritueel werker als de cliënt. Het doel is om het vertrouwen te ontwikkelen bij de cliënt om eigen kwaliteiten in te zetten om de hulpvraag aan te pakken.

De BSW is een beroepsvereniging die in de ruimste zin spiritueel werk en haar beroepsleden die hiermee werken ondersteunt en de bekendheid van deze werkwijze wil bevorderen. De gebruikte methoden vallen onder holistische geneeswijzen, manuele geneeswijzen en energetische geneeswijzen.

Voor meer informatie:
www.beroepsverenigingvanspiritueelwerkers.nl
www.spiritueelcentrumaurora.nl

CAT: Complementair aanvullend therapeuten

Ik ben aangesloten bij de CAT en sta daar als Kwaliteitstherapeut geregistreerd.

Tevens sta ik ingeschreven in het abiturïentenregister van CPION. Dit houdt in dat therapeuten een CPION geaccrediteerd opleiding medische en psychosociale basiskennis volgens PLATO-norm met goed gevolg hebben afgesloten.

Als CAT-therapeut werk ik volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie: www.gatgeschillen.nl/beroepscode

RBCZ: Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg
TCZ: Tuchtrecht Complementaire Zorg

RBCZ registreert en certificeert therapeuten op HBO-niveau in de natuurlijke gezondheidszorg. Zij zijn op deze manier verzekerd van een onafhankelijk tuchtrecht. Dat schept duidelijkheid voor therapeuten en cliënten. RBCZ behartigt hun belangen en is een betrouwbare intermediair tussen beroepsorganisaties en de zorgverzekeraars.

Voor meer informatie: www.rbcz.nl / www.tcz.nu/index.html

WKKGZ
Ik val als CAT therapeut onder het WKKGZ klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten, GAT. GAT is een rijkserkende en volledig onafhankelijke WKKGZ geschillencommissie.
Voor meer informatie over onze klachtenregeling zie:
www.gatgeschillen.nl