DE WITTE ROOS

Praktijk voor Lichaamsgerichte Therapieën en Integrale Coaching

Geregistreerd therapeut

De Witte Roos is aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen.

CAT: Complementair aanvullend therapeuten

Ik ben aangesloten bij de CAT en sta daar als Kwaliteitstherapeut geregistreerd.

Tevens sta ik ingeschreven in het abiturïentenregister van CPION. Dit houdt in dat therapeuten een CPION geaccrediteerd opleiding medische en psychosociale basiskennis volgens PLATO-norm met goed gevolg hebben afgesloten.

Als CAT-therapeut werk ik volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie: www.gatgeschillen.nl/beroepscode

RBCZ: Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg
TCZ: Tuchtrecht Complementaire Zorg

RBCZ registreert en certificeert therapeuten op HBO-niveau in de natuurlijke gezondheidszorg. Zij zijn op deze manier verzekerd van een onafhankelijk tuchtrecht. Dat schept duidelijkheid voor therapeuten en cliënten. RBCZ behartigt hun belangen en is een betrouwbare intermediair tussen beroepsorganisaties en de zorgverzekeraars.

Voor meer informatie: www.rbcz.nl / www.tcz.nu/index.html

WKKGZ
Ik val als CAT therapeut onder het WKKGZ klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten, GAT. GAT is een rijkserkende en volledig onafhankelijke WKKGZ geschillencommissie.
Voor meer informatie over onze klachtenregeling zie:
www.gatgeschillen.nl