DE WITTE ROOS

Praktijk voor Natuurgerichte Therapieën

Wie ben ik

Mijn naam is Eveline Giero (1961) en ik ben een trotse moeder van een volwassen zoon en dochter. Naast de ruim 40 jaar ervaring in de reguliere gezondheidszorg als apothekersassistente heeft me de complementaire en holistische kant van de zorg altijd getrokken.

Hierbij wordt de mens gezien als één geheel. Lichaam, geest en ziel zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vanuit deze visie staat de mens centraal in plaats van de ziekte.

Eveline Giero

Als coach en therapeut gaan we samen op zoek naar de oorzaak achter de klacht en naar een manier om daar een verandering in te realiseren

De natuurgeneeskunde ziet de mens als een dynamische eenheid van geest en lichaam. Deze eenheid gaat op verschillende niveaus in interactie met zijn omgeving.

Bij klachten is volgens deze visie de totale mens niet meer in balans met zichzelf of zijn omgeving. Klachten geven aan waar de balans is verstoord en zijn daarom ook meer dan ziektesymptomen.

Een belangrijk uitgangspunt van de natuurgeneeskunde is dan ook, dat er geen ziektes bestaan maar zieke mensen en dat ieder mens een zelf herstellend vermogen bezit.

De belangrijkste keuze is dat u de aangeboden hulp ziet als tijdelijk en zelf de verantwoording neemt om tot herstel te komen. U heeft elke dag om opnieuw te kiezen.

Ik werk aanvullend en dit houdt in dat in geval van bepaalde klachten, je eerst een arts dient te raadplegen.